Як отримати державний кредит на освіту? Пільгове кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

У ВНЗ отримання пільгових кредитів на навчання передбачено на законодавчому рівні, а саме постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF

Інформація стосовно пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти від Департаменту економіки та фінансів КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://def.kpi.ua/node/1297

Пільгове кредитування надається особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою.

Пільгове кредитування для навчання на певному курсі (курсах) за однією і тією самою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається тільки один раз.

За однакових підстав (результатів вступних випробувань для вступників або результатів навчання для здобувачів вищої освіти) переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування мають такі категорії осіб:

  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
  • діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи;
  • діти з малозабезпечених сімей або багатодітних сімей, громадяни, які були віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей;
  • особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності та їх діти;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, особи, які були віднесені до таких дітей після досягнення ними 18 років;
  • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також діти осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, та особи, які були віднесені до таких дітей після досягнення ними 18 років;
  • діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, та особи, які були віднесені до таких дітей;
  • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, та особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи після досягнення ними 18 років;
  • вступники та здобувачі вищої освіти, які вступають або навчаються на спеціальностях (спеціалізаціях), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047.

Особи, які належать до категорій, що мають право на переваги щодо пільгового кредитування, підтверджують таке право відповідними документами, дійсними на момент укладення угоди.

Сума кредиту повертається із сплатою 3 % річних суми заборгованості за кредитом протягом 15 років починаючи з 12 місяця після здобуття одержувачем кредиту відповідного освітнього рівня.

Одержувачі кредиту, відраховані в установленому порядку з навчального закладу з підстав, визначених пунктами 2, 4-6 частини першої статті 46 Закону України “Про вищу освіту”, повертають кредит та відсотки за користування ним починаючи з третього місяця після відрахування.

Відповідальні на факультетах/інститутах за пільгове кредитування:

Ф-т/Ін-т ПІБ Посада
ВПІ Урупа Ольга Іванівна Провідний бухгалтер
ЗФ Василенко Юлія Геннадіївна Бухгалтер 1 кат.
ІЕЕ Пономаренко Людмила Григорівна Провідний бухгалтер
ІПСА Болгар Ольга Віталіївна Провідний фахівець
ІТС Дуля Юлія Анатоліївна Провідний бухгалтер
ІФФ Іонова Ілона Ігорівна Фахівець деканату
ІФФ Черняк Галина Миколаївна Провідний бухгалтер
ІХФ Кушніренко Раїса Іванівна Старший лаборант
ММІ Лавренко Ярослав Іванович Заст. директора
ПБФ Денисенко Тетяна Іванівна Провідний бухгалтер
РТФ Опанасенко Світлана Миколаївна Технік кафедри
ТЕФ Рябчевська Вікторія Олегівна Фахівець деканату
ІАТ Сягайло Антоніна Миколаївна Провідний бухгалтер
ФБМІ Савкіна Марія В’ячеславівна Завідуюча лабораторією
ФБТ Хільковець Тетяна Володимирівна Провідний бухгалтер
ФЕА Бушуєва Ольга Миколаївна Ст. інспектор деканату
ФЕЛ Батрак Лариса Миколаївна Доцент кафедри промислової електроніки
ФІОТ Мировець Галина Анатоліївна Головний бухгалтер філії ДЕФ
ФЛ Зеленюк Ольга Володимирівна Провідний бухгалтер
ФММ Кий Валентина Леонідівна Заст. головного бухгалтера
ФМФ Рева Надія Віталіївна Заступник декана
ФПМ Савчук Олена Рудольфівна Провідний бухгалтер
ФСП Мазур Тетяна Олександрівна Провідний бухгалтер
ФТІ Доценко Тетяна Миколаївна Бухгалтер 1-ї категорії
ХТФ Бахтіна Ольга Леонідівна Економіст 1 кат.

Усіх зацікавлених просимо заповнити форму та поставити свої запитання (у кінці форми).

Поділитися:

Comments are closed.

Контакти: Проректор з навчально-виховної роботи Семінська Наталія Валеріївна.
Приймальня: тел. +38 044 236-42-52
E-mail: dnvr@kpi.ua
03056, м. Київ,
вулиця Михайла Брайчевського (Металістів), 5а, корпус 31, кімн. 1-04