Про департамент

Проректорка з навчально-виховної роботи:
кандидат технічних наук, доцент Семінська Наталія Валеріївна


тел.: +38 044 236-42-52
e-mail: dnvr@kpi.ua

Департамент навчально-виховної роботи (ДНВР) університету створено наказом ректора № 1-30 від 10.03.2005 року з метою вдосконалення навчальної роботи в університеті та виховання у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створення умов для творчого, етичного, естетичного та культурного її розвитку.

Департамент забезпечує реалізацію основних завдань навчально-виховної діяльності з наступних напрямів:

 • Координацію навчально–виховного процесу в Університеті. Контроль та забезпечення дотримання чинного законодавства в питаннях навчально – виховної діяльності студентів: ліквідація студентами академічних заборгованостей, відвідування занять, дисципліни студентів, надання повторних курсів та академічних відпусток, переведення з курсу на курс, відрахування, поновлення, дисциплінарні порушення, а також заохочення кращих студентів за здобутки у навчальній, науковій та громадській роботі. Контроль та координація роботи підрозділів Університету з питань патріотичного та правового виховання, профілактики правопорушень серед студентів. Організація поселення студентів у гуртожитках студмістечка та контроль за умовами проживання та побуту студентів.
 • Координацію програм обміну та подвійного диплому, консультація студентів з питань академічної мобільності. Координація проектів кредитної мобільності за програмою «Erasmus +», оформлення наказів щодо направлення студентів за програмами академічної мобільності
 • Соціальне та стипендіальне забезпечення студентів. Призначення академічних, соціальних, іменних стипендій. Дотримання чинного законодавства нарахування виплат пільговим категоріям студентів. Забезпечення цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фонду державного бюджету.
 • Сприяння професійному визначенню учнівської молоді та фаховому зростанню здобувачів вищої освіти, допомога у пошуку роботи, яка включає в себе максимальні можливості для самореалізації,  а також популяризація традицій КПІ ім. Ігоря Сікорського та підтримка його іміджу.
 • Соціально-профілактична робота в студентському середовищі, психологічний супровід здобувачів вищої освіти, популяризація волонтерського руху, благодійницької діяльності, здорового способу життя та соціальної активності серед студентської молоді.
 • Облік військовозобов’язаних, забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням в Університеті.
 • Координація, взаємодія та співпраця з студентськими організаціями Університету.
 • Забезпечує роботу  Центру консолідації студентів , організацію та проведення студентських олімпіад, також заходів наукового, спортивно–оздоровчого та культурно–масового спрямування, координацію діяльності органів студентського самоврядування. Підвищення стану фізичного виховання і здоров’я студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Здійснення роботи зі студентами, щодо створення та реалізації Студентських низових ініціатив та подальша координація їх роботи.
 • Забезпечення інформаційної підтримки подій та заходів в Університеті через засоби масової інформації.
 • Формування інформаційної політики Університету та всебічне сприяння підтримки його позитивного іміджу.

Підрозділи ДНВР:

Поділитися:

[Нагору]
Контакти: Проректор з навчально-виховної роботи Семінська Наталія Валеріївна.
Приймальня: тел. +38 044 236-42-52
E-mail: dnvr@kpi.ua
03056, м. Київ,
вулиця Михайла Брайчевського (Металістів), 5а, корпус 31, кімн. 1-04