Про департамент

Проректор з науково-педагогічної роботи :GWidCFmHZxA
доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Киричок Петро Олексійович
тел.: +38 044 236-42-52
e-mail: dnvr@kpi.ua

Департамент забезпечує реалізацію основних завдань навчально-виховної діяльності з наступних напрямків:

 • Координацію навчально–виховного процесу в Університеті. Контроль та забезпечення дотримання чинного законодавства в питаннях навчально – виховної діяльності студентів: ліквідація студентами академічних заборгованостей, відвідування занять, дисципліни студентів, надання повторних курсів та академічних відпусток, переведення з курсу на курс, відрахування, поновлення, дисциплінарні порушення, а також заохочення кращих студентів за здобутки у навчальній, науковій та громадській роботі. Контроль та координація роботи підрозділів Університету з питань патріотичного та правового виховання, профілактики правопорушень серед студентів. Організація поселення студентів у гуртожитках студмістечка та контроль за умовами проживання та побуту студентів.
 • Координацію програм обміну та подвійного диплому, консультація студентів з питань академічної мобільності. Координація проектів кредитної мобільності за програмою «Erasmus +», оформлення наказів щодо направлення студентів за програмами академічної мобільності.
 • Облік військовозобов’язаних забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням в Університеті.
 • Забезпечення функціонування Масмедійного центру.
 • Забезпечує роботу Студентської соціальної служби (прийом до психолога, юридична консультація, тренінги, консультація соціального працівника), Центру консолідації студентів та Центру розвитку кар’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського, організацію та проведення студентських олімпіад, заходів наукового, спортивно–оздоровчого та культурно–масових, координацію діяльності органів Студентського самоврядування. Підвищення стану фізичного виховання і здоров’я студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Соціальне та стипендіальне забезпечення студентів. Призначення академічних, соціальних, іменних стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення студентів. Дотримання чинного законодавства, нарахування виплат пільговим категоріям студентів. Забезпечення цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фонду державного бюджету.
 • Забезпечення безпеки на території Університету: в навчальних корпусах, гуртожитках. Узгодження на допуск до об’єктів, приміщень та аудиторій Університету. Укладання господарських договорів в межах і в спосіб, установлений законодавством.

Підрозділи ДНВР:

 1. Відділ академічної мобільності студентів.
 2. Військово-мобілізаційний відділ.
 3. Відділ забезпечення інформаційної діяльності – Масмедійний центр.
 4. Відділ навчально-виховної роботи.
 5. Відділ організаційно-виховної роботи.
 6. Відділ стипендіального забезпечення.

Поділитися:

[Нагору]
Контакти: проректор з науково-педагогічної роботи Киричок Петро Олексійович.
Приймальня: тел. +38 044 236-42-52
E-mail: dnvr@kpi.ua
03056, м. Київ,
вулиця Михайла Брайчевського (Металістів), 5а, корпус 31, кімн. 1-04