Про департамент

Проректор з навчально-виховної роботи:
кандидат технічних наук, доцент Семінська Наталія Валеріївна
тел.: +38 044 236-42-52
e-mail: dnvr@kpi.ua

Департамент навчально-виховної роботи (ДНВР) університету створено наказом ректора № 1-30 від 10.03.2005 року з метою вдосконалення навчальної роботи в університеті та виховання у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створення умов для творчого, етичного, естетичного та культурного її розвитку.

Департамент забезпечує реалізацію основних завдань навчально-виховної діяльності з наступних напрямів:

  • Координацію навчально–виховного процесу в Університеті. Контроль та забезпечення дотримання чинного законодавства в питаннях навчально – виховної діяльності студентів: ліквідація студентами академічних заборгованостей, відвідування занять, дисципліни студентів, надання повторних курсів та академічних відпусток, переведення з курсу на курс, відрахування, поновлення, дисциплінарні порушення, а також заохочення кращих студентів за здобутки у навчальній, науковій та громадській роботі. Контроль та координація роботи підрозділів Університету з питань патріотичного та правового виховання, профілактики правопорушень серед студентів. Організація поселення студентів у гуртожитках студмістечка та контроль за умовами проживання та побуту студентів.
  • Координацію програм обміну та подвійного диплому, консультація студентів з питань академічної мобільності. Координація проектів кредитної мобільності за програмою «Erasmus +», оформлення наказів щодо направлення студентів за програмами академічної мобільності.
  • Забезпечує роботу Студентської соціальної служби (прийом до психолога, тренінги, консультація соціального працівника), Центру консолідації студентів та Центру розвитку кар’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського, організацію та проведення студентських олімпіад, також заходів наукового, спортивно–оздоровчого та культурно–масового спрямування, координацію діяльності органів студентського самоврядування. Підвищення стану фізичного виховання і здоров’я студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Соціальне та стипендіальне забезпечення студентів. Призначення академічних, соціальних, іменних стипендій. Дотримання чинного законодавства нарахування виплат пільговим категоріям студентів. Забезпечення цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фонду державного бюджету.
  • Облік військовозобов’язаних, забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням в Університеті.
  • Координація, взаємодія та співпраця з студентськими організаціями Університету.
  • Здійснення роботи зі студентами, щодо створення та реалізації Студентських низових ініціатив та подальша координація їх роботи.
  • Забезпечення інформаційної підтримки подій та заходів в Університеті через засоби масової інформації.
  • Формування інформаційної політики Університету та всебічне сприяння підтримки його позитивного іміджу.

Підрозділи ДНВР:

Поділитися:

[Нагору]
Контакти: проректор з науково-педагогічної роботи Киричок Петро Олексійович.
Приймальня: тел. +38 044 236-42-52
E-mail: dnvr@kpi.ua
03056, м. Київ,
вулиця Михайла Брайчевського (Металістів), 5а, корпус 31, кімн. 1-04