Рейтинг успішності студентів за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017/2018 н.р.

 

 • Видавничо-полiграфiчний інститут – ВПІ
 • Зварювальний факультет – ЗФ
 • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – ІЕЕ
 • Інститут прикладного системного аналiзу – ІПСА
 • Iнститут телекомунiкацiйних систем – ІТС
 • Інженерно-фiзичний факультет – ІФФ
 • Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ
 • Механiко-машинобудiвний iнститут – ММІ
 • Приладобудiвний факультет – ПБФ
 • Радiотехнiчний факультет – РТФ
 • Теплоенергетичний факультет – ТЕФ
 • Факультет біомедичної інженерії – ФБМІ
 • Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ
 • Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА
 • Факультет електронiки – ФЕЛ
 • Факультет iнформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ
 • Факультет лiнгвiстики – ФЛ
 • Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ
 • Фiзико-математичний факультет – ФМФ
 • Факультет прикладної математики – ФПМ
 • Факультет соціології і права – ФСП
 • Фiзико-технiчний iнститут – ФТІ
 • Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ

Поділитися:

[Нагору]
Контакти: Проректор з навчально-виховної роботи Семінська Наталія Валеріївна.
Приймальня: тел. +38 044 236-42-52
E-mail: dnvr@kpi.ua
03056, м. Київ,
вулиця Михайла Брайчевського (Металістів), 5а, корпус 31, кімн. 1-04