Видавничо-полiграфiчний інститут – ВПІ

Інститут аерокосмічних технологій – ІАТ

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – ІЕЕ

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона – ІМЗ

Інститут прикладного системного аналiзу – ІПСА

Iнститут телекомунiкацiйних систем – ІТС

Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ

Механiко-машинобудiвний iнститут – ММІ

Приладобудiвний факультет – ПБФ

Радiотехнiчний факультет – РТФ

Теплоенергетичний факультет – ТЕФ

Факультет біомедичної інженерії – ФБМІ

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ

Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА

Факультет електроніки – ФЕЛ

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ

Факультет лiнгвiстики – ФЛ

Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ

Фiзико-математичний факультет – ФМФ

Факультет прикладної математики – ФПМ

Факультет соціології і права – ФСП

Фiзико-технiчний iнститут – ФТІ

Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ

Поділіться цією інформацією

НА ГОЛОВНУ