🔸 Скористайся можливістю отримати диплом з відзнакою! Все, що вам потрібно зробити – виконати певні критерії, висвітлені в Додатку А «Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського», а Екзаменаційна комісія, що проводить атестацію на факультеті/інституті, оцінюючи їх, приймає рішення про видачу вам диплому з відзнакою.

🔸 Критерії для бакалаврів:
• здобувач вищої освіти має оцінки «відмінно» не менше як із 75% дисциплін (освітніх компонентів), що виносились на семестровий контроль, а з інших дисциплін – оцінки «дуже добре» та «добре» (тобто 75% оцінок 95+, все інше має бути 75+ і жодних 60-74);
• здобувач вищої освіти склав атестаційні екзамени та/або захистив кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно» (тобто, на екзамені/захисті отримано 95+)

🔸 Критерії для магістрів включають у себе всі критерії для бакалаврів та не менше одного з наступних досягнень:
• публікація у науковому фаховому виданні (не нижче категорії «В»);
• отримання охоронного документу за результатами виконання кваліфікаційної роботи;
• участь у конкурсі стартапів Sikorsky Challenge.

💭 ДНВР на фейсбук | телеграм. З питаннями сюди. Успіхів!

Поділіться цією інформацією

НА ГОЛОВНУ