🔸 Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства (ч. 4 ст. 42 Закону України «Про освіту«). Такі дії суперечать статті 54 Конституції України, відповідно до якої «Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.» Фактично, плагіат – це шахрайство, яке може каратися відповідно до Цивільного або Кримінального кодексу України.

🔸 Використання плагіату надає студенту/науковцю несправедливу перевагу над іншими, викладач не може об’єктивно оцінювати результати роботи. Особи помилково претендують на володіння компетенцією через отримання академічного диплому з використанням шахрайства, починають працювати за нібито набутою професією, що ставить під сумнів справедливість самого процесу оцінювання, обґрунтованість набутої кваліфікації, наявність знань, умінь і навичок. А все це в цілому ставить під загрозу репутацію всієї вищої освіти.

🔸 З метою запобігання та виявлення плагіату в академічних текстах, сприяння дотриманню вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань, активізації самостійності й оригінальності під час створення авторського твору в КПІ ім. Ігоря Сікорського діє положення «Про систему запобігання академічного плагіату». Також, відповідно до підписаної партнерської угоди між КПІ та компанією «Антиплагіат» (розробником сервісу Unicheck) усі академічні роботи, рукописи матеріалів, які подаються до друку в наукових періодичних виданнях та матеріалах конференцій КПІ як студентів, так і співробітників університету проходять перевірку на плагіат.

📌 Тому у своїй роботі обов’язково потрібно дотримуватися академічної доброчесності, завжди вказувати джерела, не порушувати авторські і суміжні права, керуватися у своїй діяльності виключно принципами законності, чесності, порядності, прозорості. Загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в університеті встановлені Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

📓 Наш герой Сашко вирішив не писати дипломну роботу, а «скопіпастити» чужі роботи, результати та дослідження без вказання будь-яких джерел. Що з цього вийшло – дивіться у коміксі!

💭 ДНВР на фейсбук | телеграм. З питаннями сюди. Успіхів!

Поділіться цією інформацією

НА ГОЛОВНУ