Видавничо-полiграфiчний інститут – ВПІ: бакалаври, магістри

Інститут аерокосмічних технологій – ІАТ: бакалаври, магістри

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – ІЕЕ: бакалаври, магістри

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона – ІМЗ: бакалаври, магістри

Інститут прикладного системного аналiзу – ІПСА: бакалаври, магістри

Iнститут телекомунiкацiйних систем – ІТС: бакалаври, магістри

Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ: бакалаври, магістри

Механiко-машинобудiвний iнститут – ММІ: бакалаври, магістри

Приладобудiвний факультет – ПБФ: бакалаври, магістри

Радiотехнiчний факультет – РТФ: бакалаври, магістри

Теплоенергетичний факультет – ТЕФ: бакалаври, магістри

Факультет біомедичної інженерії – ФБМІ: бакалаври, магістри

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ: бакалаври, магістри

Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА: бакалаври, магістри

Факультет електроніки — ФЕЛ: бакалаври, магістри

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ: бакалаври, магістри

Факультет лiнгвiстики – ФЛ: бакалаври, магістри

Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ: бакалаври, магістри

Фiзико-математичний факультет – ФМФ: бакалаври, магістри

Факультет прикладної математики – ФПМ: бакалаври, магістри

Факультет соціології і права – ФСП: бакалаври, магістри

Фiзико-технiчний iнститут – ФТІ: бакалаври, магістри

Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ: бакалаври, магістри

Поділіться цією інформацією

НА ГОЛОВНУ