🔸 Для отримання диплому з відзнакою потрібно виконати критерії, висвітлені в Додатку А «Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського».

🔸 Критерії для бакалаврів:
• здобувач вищої освіти має оцінки «відмінно» не менше як із 75% дисциплін (освітніх компонентів), що виносились на семестровий контроль, а з інших дисциплін – оцінки «дуже добре» та «добре» (тобто 75% оцінок 95+, все інше має бути 75+ і жодних 60-74);
• здобувач вищої освіти склав атестаційні екзамени та/або захистив кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно» (тобто, на екзамені/захисті отримано 95+)

🔸 Критерії для магістрів: включають усі критерії для бакалаврів, а також досягнення, зазначених у п.п. а та b, пункту 3. розділу А.2 Додатку А «Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського». Зважаючи на умови правового режиму воєнного стану, підготовлений текст статті, яку студент не встиг подати до друку або проєкт заявки на право інтелектуальної власності, яку студент не встиг подати до Національного органу інтелектуальної власності, рекомендовано вважати як виконану умову щодо наявності статті чи охоронного документу (авторського свідоцтва, патенту).

📌 Експертизу щодо підготовленого студентом тексту статті та/або заявки на об’єкт права інтелектуальної власності здійснює випускова кафедра і подає подання екзаменаційній комісії, що проводить атестацію на факультеті/НН інституті і яка приймає рішення про видачу диплому з відзнакою.

💭 ДНВР на фейсбук | телеграм. З питаннями сюди. Успіхів!

Поділіться цією інформацією

НА ГОЛОВНУ