Кількість стипендіатів по факультетам/НН інститутам, курсам, спеціальностям за результатами літнього семестрового контролю 2021/2022 н.р.