Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ

НН Видавничо-полiграфiчний інститут – ВПІ

НН Інститут аерокосмічних технологій – ІАТ

НН Інститут атомної та теплової енергетики (Теплоенергетичний факультет) – ІАТЕ (ТЕФ)

НН Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – ІЕЕ

НН Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона – ІМЗ

НН Інститут прикладного системного аналiзу – ІПСА

НН Iнститут телекомунiкацiйних систем – ІТС

НН Механiко-машинобудiвний iнститут – ММІ

НН Фiзико-технiчний iнститут – ФТІ

Приладобудiвний факультет – ПБФ

Радiотехнiчний факультет – РТФ

Факультет біомедичної інженерії – ФБМІ

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ

Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА

Факультет електроніки — ФЕЛ

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ

Факультет лiнгвiстики – ФЛ

Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ

Фiзико-математичний факультет – ФМФ

Факультет прикладної математики – ФПМ

Факультет соціології і права – ФСП

Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ