Навчально-наукові інститути

Навчально-науковий Видавничо-полiграфiчний інститут – НН ВПІ: бакалаври, магістри

Навчально-науковий Інститут аерокосмічних технологій – НН ІАТ: бакалаври, магістри

Навчально-науковий Інститут атомної та теплової енергетики (Теплоенергетичний факультет) – НН ІАТЕ (ТЕФ): бакалаври, магістри

Навчально-науковий Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – НН ІЕЕ: бакалаври, магістри

Навчально-науковий Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона – НН ІМЗ: бакалаври, магістри

Навчально-науковий Інститут прикладного системного аналiзу – НН ІПСА: бакалаври, магістри

Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем – НН ІТС: бакалаври, магістри

Навчально-науковий Механiко-машинобудiвний iнститут – НН ММІ: бакалаври, магістри

Навчально-науковий Фiзико-технiчний iнститут – НН ФТІ: бакалаври, магістри

Факультети

Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ: бакалаври, магістри

Приладобудiвний факультет – ПБФ: бакалаври, магістри

Радiотехнiчний факультет – РТФ: бакалаври, магістри

Факультет біомедичної інженерії – ФБМІ: бакалаври, магістри

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ: бакалаври, магістри

Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА: бакалаври, магістри

Факультет електроніки – ФЕЛ: бакалаври, магістри

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ: бакалаври, магістри

Факультет лiнгвiстики – ФЛ: бакалаври, магістри

Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ: бакалаври, магістри

Фiзико-математичний факультет – ФМФ: бакалаври, магістри

Факультет прикладної математики – ФПМ: бакалаври, магістри

Факультет соціології і права – ФСП: бакалаври, магістри

Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ: бакалаври, магістри

Поділіться цією інформацією

НА ГОЛОВНУ