Куратор – це працівник випускової кафедри (як правило, науково-педагогічний), який організовує систему відносин закріплених за ним здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі) через різні види навчальної, виховної, організаційної, консультативної та позанавчальної діяльності.

Куратори призначаються:

  • для студентів бакалаврів на 1-3 курси – для кожної з академічних груп на весь термін навчання на першому курсі;
  • для студентів магістратури та для аспірантів – кураторами є керівники їх кваліфікаційних робіт;
  • для бакалаврів четвертого року навчання (третього року навчання для студентів, що вступили до Університету на базі диплому молодшого спеціаліста) – в останньому семестрі кураторами фактично теж є керівники їх кваліфікаційних робіт (за винятком освітніх програм, для яких атестація передбачена у вигляді атестаційного екзамену).

Куратор групи – це людина, до якої ви в першу чергу можете звернутись щодо всіх питань та проблем, які у вас виникають в навчанні.

До обовязків куратора входить ознайомлення студентів з нормативною базою університету, роз’яснення всіх питань, що у вас можуть виникнути щодо існуючих положень.

Крім того, куратор здійснює контроль за освітнім процесом здобувачів з використанням інформації, наявної в АІС «Електронний Кампус» та наданої викладачами, які здійснюють освітній процес здобувачів, а також аналіз результатів поточного, календарних та семестрових контролів. Тому, коли куратор просить вас написати пояснення щодо наявних проблем з навчанням чи незадовільних результатів календарного контролю, доцільно писати такі пояснення, бо на їх основі куратор і кафедра прийматимуть рішення, наприклад, чи допускати вас до ліквідації академічної заборгованості чи ні.

При формуванні індивідуальних навчальних планів ви також можете звернутись за допомогою та підказкою до куратора на етапі здійснення обрання вибіркових дисциплін, що будуть вивчатись на 2 – 4 курсах бакалаврату.

Від кураторів груп ви може дізнатись про можливість участі в наукових, освітніх, спортивних, соціальних заходах, таких як лекції, бесіди, диспути, круглі столи, тематичні вечори, олімпіади, конкурси, хакатони та наукові конференції, а також в гуртках, творчих об’єднаннях, колективах художньої самодіяльності, спортивних секціях тощо.

Крім того, як правило куратор налагоджує зворотні зв’язки зі студентами, інформує їх про актуальні питання університетського сьогодення, підтримує зв’язки з науково-педагогічними працівниками, які працюють зі студентами, та керівництвом факультету/ навчально-наукового інституту для вирішення питань організації освітнього процесу та розв’язання конфліктних ситуацій (у разі їх виникнення).

Оскільки куратори груп повинні в своїй діяльності дотримуватися вимог конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами та не розповсюджувати інформацію, що підпадає під категорію персональних даних третім особам (в тому числі посадовим особам університету та батькам повнолітніх студентів) без згоди самих студентів, вся інформація, отримана ними від вас, будуть використані виключно в рамках виконання ними своїх службових обов’язків.

Детальніше про інститут кураторства в Положенні про куратора в КПІ ім. Ігоря Сікорського