Основними нормативними документами, що регламентують освітній процес в державі загалом є Закон України «Про освіту» та Закон України «Про вищу освіту»

В Законі України «Про вищу освіту» найбільш цікавими з точки зору студентів можуть бути наступні статті:

Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Стаття 47. Освітній процес

Стаття 48. Мова освітнього процесу у вищих навчальних закладах

Стаття 49. Форми навчання у закладах вищої освіти

Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Деталізація положень законів здійснюється в нормативних актах Міністерства освіти і науки України, зокрема в наказі МОН №245 від 15.07.1996 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».

Крім того, законами регламентується формування нормативної бази закладів вищої освіти, які також деталізують законодавчі акти держави, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України та інших державних органів.

В університеті такими положеннями зокрема є:

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського 

З рядом інших положень ви можете ознайомитись на https://osvita.kpi.ua/

В КПІ ім. Ігоря Сікорського одними з визначальних документів, що регламентують поведінку всіх учасників освітнього процесу є

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Для захисту прав студентів розроблено ряд положень, зокрема

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Обов’язковим документом, який підписують ВСІ вступники до університету є

Договір про навчання (1 курс)