Як отримати позитивні результати календарного контролю?

Результати календарного контролю визначаються по факту виконаних на момент проведення рубіжного контролю робіт та отриманими за це балами.

Умовою отримання позитивної оцінки з календарного контролю з навчальної дисципліни є значення поточного рейтингу студента не менше, ніж 50 % від максимально можливого на час проведення такого контролю.

Умовою отримання позитивної оцінки з календарного контролю з курсовий проєкту або курсової роботи є дотримання студентом графіку виконання проєкту/роботи, який визначено силлабусом – робочою програмою курсового проєкту/роботи.

Як дізнатись результати календарного контролю з дисциплін?

Результати календарного контролю заносяться екзаменатором у модуль «Календарний контроль» Електронного кампусу.

Що буде якщо я отримаю незадовільні результати календарного контролю?

Незадовільний результат двох календарних контролів з дисципліни/курсового проєкту/курсової роботи свідчить про те, що ви недостатньо уваги приділяєте навчанню – результатом може стати ваш недопуск до семестрового контролю з цих освітніх компонентів. Якщо хочете уникнути подібної ситуації – до початку семестрового контролю необхідно виконати усі умови допуску, які передбачені РСО з кожної дисципліни/курсового проєкту/курсової роботи.

Якщо я вже маю негативні результати з першого календарного контролю з даної дисципліни чи стане це підставою для незадовільного результату з другого контролю?

Ні, якщо наразі ви ліквідували відставання в виконанні поточних видів робіт (домашні завдання, контрольні роботи, розрахункові роботи, лабораторні роботи), що призвели до попередніх негативних результатів і не наробили нових заборгованостей, то результат другого календарного контролю теоретично має бути позитивним… Якщо ж ні, то так, ви вдруге отримаєте незадовільну оцінку.

Що буде, якщо з дисципліни маю незадовільні результати з обох календарних контролів?

Це означає, що у вас є всі шанси бути недопущеним до семестрового контролю (залік, екзамен) з даної дисципліни і, як наслідок, бути відрахованим за невиконання індивідуального навчального плану.

Чи можна виправити результати календарного контролю?

Ви можете надолужити відставання з певної дисципліни і закрити всі поточні борги до моменту проведення заліку чи екзамену. Але факт отримання незадовільного результату ви не зміните.

Чи можуть мене відрахувати за результатами календарних контролів?

Відповідальною за підготовку студентів є випускаюча кафедра. Якщо у вас з навчанням все настільки погано, що кафедра не бачить в вас свого студента, то вона може подати вас на відрахування. Тому краще цей варіант не допускати.

Що потрібно, щоб допуститись до ліквідації заборгованості?

Якщо студент не був допущений до складання заліків чи екзаменів (отримав «не допущено»), то допуск до перескладань дає випускова кафедра. При цьому потрібно доробити все, що не доробили протягом семестру – доздати лабораторні роботи, комп’ютерні практикуми, розрахункові роботи і т.п.  Допуск дає кафедра, де ви навчаєтесь

Якщо студент був допущений до складання заліків чи екзаменів але отримав оцінки «незадовільно», був усунений з заліку/екзамену чи не з’явився на них – він іде на перескладання без додаткових умов допуску до них.

Чи потрібно писати якісь заяви, щоб допуститись до перескладань?

Ні, не потрібно. Якщо ви були допущені до семестрового контролю, але отримали оцінки «незадовільно», були усунені з заходів семестрового контролю або не з’явились на них, то вас буде включено до додаткових відомостей автоматично.

Проте допуск студентів, які мали відмітку «не допущено», здійснюється лише за рішенням випускової кафедри (див. попередній пункт).

Скільки заборгованостей я можу ліквідувати?

Теоретично – стільки, скільки маєте. Практично – якщо боргів дуже багато, у вас можуть накладатись дати та час перескладань і ви можете фізично не встигнути здати все.

Як відбувається ліквідація академічної заборгованості?

Дистанційно. Вимоги до проведення контрольних заходів (заліки, екзамени) – такі ж, як і під час сесії.

Терміни ліквідації академічної заборгованості?

Для денної форми навчання протягом тижня по закінченню сесії (конкретні дати встановлюються щосеместрово) з кожної дисципліни буде призначено по дві спроби ліквідувати академічну заборгованість – три дні для першої спроби, і наступні три дні – для другої спроби.

По формі навчання без відриву від виробництва (заочна форма) – ліквідація заборгованостей здійснюється протягом тижня після закінчення сесії на конкретному навчальному курсі кожного факультету/інституту відповідно до графіку навчального процесу на певний навчальний рік, затвердженого Першим проректором.

Графік ліквідації академічної заборгованості на відповідному факультеті/інституті повинен бути оприлюднений не пізніше завершення сесії для денної форми. А для заочної форми – не пізніше дати закінчення сесії, згідно з графіком навчального процесу.

Якщо ви приймаєте рішення про повторне вивчення якоїсь з дисциплін, з яких ви маєте академічну заборгованість, заяву про це потрібно написати ДО ПОЧАТКУ терміну ліквідації академічної заборгованості.

Що робити, якщо завершенню ліквідації академічної заборгованості все ще залишились борги?

  • Якщо ви вже використали дві спроби ліквідації заборгованості, то нічого більше зробити неможливо – ви йдете на відрахування.
  • Якщо вас кафедра не допустила до ліквідації заборгованості з дисциплін, де ви отримали недопуск в період заліків/екзаменів – нічого, ви йдете на відрахування.
  • Якщо ви до початку ліквідації заборгованості написали заяву про повторне вивчення дисциплін чи пролонгацію ліквідації заборгованості в рамках надання додаткових освітніх послуг (як академічної різниці) – ліквідувати заборгованості в терміни, встановлені вам факультетом/інститутом за вашою заявою та рішенням декана/директора (деталі в Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Чи можу я повторно вивчити дисципліну, з якої у мене незадовільна оцінка та продовжити навчання?

Так! Повторно можно вивчати не більше двох дисциплін. Але це теж платно. Вартість буде залежати від обсягу тих послуг, які вам будуть надаватись та від того чи будуть з вами працювати індивідуально, чи ви будете навчатись в групі. Це також можливо тільки, якщо є згода кафедри, де ви навчаєтесь, та викладача, який у вас вів певну дисципліну.

Якщо згоди викладача і кафедр не отримано, то ви з великою ймовірністю йдете на відрахування.

Якщо ви приймаєте рішення про повторне вивчення якоїсь з дисциплін, з яких ви маєте академічну заборгованість, заяву про це потрібно написати до початку перескладань. Детальніше щодо умов повторного вивчення дисциплін дивись тут.

Чи можу я поновитись одразу на той самий курс і продовжити навчання з наступного семестру?

Студенти 1-го курсу права на поновлення не мають – виключно повторний вступ на 1й курс.

Якщо ви не студент 1-го курсу, то теоретично так. Але – до початку наступного семестру ви маєте ліквідувати наявну у вас академічну заборгованість як академічну різницю (Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського), якщо ви поновлюєтесь в ту ж групу, де навчались. Або ж ліквідувати академічну різницю, обумовлену відмінністю в навчальних планах – якщо ви поновлюєтесь на іншу кафедру, факультет/інститут в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В обох випадках:

  • обсяг академічної різниці не більше 20 кредитів (чим менше, тим краще),
  • ліквідація академічної різниці до початку навчання або до встановленого деканатом терміну (у виняткових випадках).

Я можу поновитись лише на кафедру звідки відрахований?

Умовою поновлення є:

  • академічна різниця до 20 кредитів,
  • ліквідація академічної різниці до початку навчання або до терміну, встановленого деканатом,
  • відповідність вимогам до вступників на освітню програму, куди ви поновлюєтесь

Тому можете поновитись туди, де виконуються ці вимоги. Навіть, на іншу кафедру, інший факультет/інститут.

Чи можна поновитись на бюджет?

За рішенням кафедри/факультету (інституту) куди ви поновлюєтесь.

Однією з головних умов є наявність бюджетних місць.