ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО СПІВПРАЦЮ
Департамент навчально-виховної роботи — Комплексні договори КПІ ім. Ігоря Сікорського
Видавничо-поліграфічний інститут — ВПІ
Інститут аерокосмічних технологій – ІАТ
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – ІЕЕ
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона — ІМЗ
Інститут прикладного системного аналiзу – ІПСА
Iнститут телекомунiкацiйних систем – ІТС
Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ
Механiко-машинобудiвний iнститут – ММІ
Приладобудiвний факультет – ПБФ
Радiотехнiчний факультет – РТФ
Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ
Теплоенергетичний факультет – ТЕФ
Факультет біомедичної інженерії – ФБМІ
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ
Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА
Факультет електроніки – ФЕЛ
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ
Факультет лiнгвiстики – ФЛ
Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ
Фiзико-математичний факультет – ФМФ
Факультет прикладної математики – ФПМ
Факультет соціології і права – ФСП
Фiзико-технiчний iнститут – ФТІ

НА ГОЛОВНУ