СТРУКТУРА

Для виховання у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створення умов для творчого, етичного, естетичного та культурного розвитку наказом ректора № 1-30 від 10.03.2005р. створено департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Департамент об’єднує:

Керівництво департаментом навчально-виховної роботи здійснює проректор з навчально-виховної роботи, у підпорядуванні якого знаходяться структурні підрозділи: