СТРУКТУРА

Для виховання у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створення умов для творчого, етичного, естетичного та культурного розвитку наказом ректора № 1-30 від 10.03.2005р. створено департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Департамент об’єднує:

Керівництво департаментом навчально-виховної роботи здійснює директор департаменту. Департамент підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи, в підпорядкуванні якого знаходиться також: