Гуртки інженерного спрямування

ІАТ

 1. Авіаційної інженерії
 2. Гурток зі створення дронів та дрон-рейсингу
 3. Ракето-космічної інженерії
 4. Робототехнічної інженерії
 5. Студентське об’єднання “ЄВРОАВІА Київ”

ІМЗ

 1. Моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D технологій
 2. Технологія та обладнання фізико-технічної обробки матеріалів
 3. Інноваційні ливарні процеси та технології
 4. Smart Tech

ІТС

 1. Дослідники безпроводових технологій передавання інформації для побудови систем Інтернету речей
 2. Електродинаміка метаматеріалів
 3. Мікрохвильові та терагерцові системи
 4. Радіотехнічні та мультимедійні системи

ІХФ

 1. Інженерія і технологія

ММІ

 1. Авіація та космонавтика
 2. Верстати та машини різного призначення на модульному принципі
 3. Екотранспорт
 4. Комп’ютерні технології в машинобудуванні
 5. Наземні роботизовані комплекси спеціального призначення
 6. Патентознавство та інноваційні об’єкти
 7. Формула Студент КПІ
 8. Художнє проектування в ArtCAM
 9. Мобільні роботизовані системи
 10. Дослідження електромеханічних систем з використанням комп’ютерних технологій

ПБФ

 1. Робототехніка та автоматизація

РТФ

 1. Проектування інтелектуальної радіоелектронної апаратури
 2. Вбудовані системи

ФЕЛ

 1. Smart технології та роботизовані системи
 2. Клуб 13

ФІОТ

 1. ES&IoT – Вбудовані системи та Інтернет речей
 2. Інтелектуальні системи керування

ФМФ

 1. Геометричне моделювання комплексних задач з інженерної графіки
 2. Геометричне моделювання складних технічних форм на ПЕОМ
 3. Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів
 4. Моделювання поверхонь технічних форм засобами нарисної геометрії та комп’ютерної графіки
 5. Розв’язок комплексних задач інженерної графіки
 6. ФІЗИКА плюс

ФПМ

 1. Глибинне навчання та його застосування в кібербезпеці

ФТІ

 1. Гурток з інформаційної безпеки dсua-school