Олімпіади інженерно-технічного спрямування

ВПІ

1.Проектування видавничо-поліграфічного виробництва

ІЕЕ

1.Безпека життєдіяльності

2.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

3.Енергетичний менеджмент

4.Енергетичний менеджмент та інжиніринг

5.Основи охорони праці

6.Енергозбереження та енергетичний менеджмент

7.Цивільний захист

ІМЗ

1.Ливарне виробництво

2.Матеріалознавство
2.1.Металознавство
2.2.Термічна обробка металів
2.3.Неметалеві матеріали

3.Зварювання

ІТС

1.Телекомунікації та радіотехніка

ММІ

1.Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням

2.Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні

3.Технології машинобудування

4.Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

5.Теоретична механіка

6.Опір матеріалів

7.Прикладна механіка

8.Механотроніка

9. Деталі машин та основи конструювання

ПБФ

1.Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2.Метрологія, стандартизація та сертифікація

РТФ

1.Радіотехніка

2.Радіоелектронні апарати

ФЕА

1.Загальна електротехніка

2.Теоретичні основи електротехніки

ФЕЛ

1.Теорія електронних кіл

ФЛ

1.Англійська мова та фізика

2.Англійська мова та математика

3.Англійська мова та фізика/математика

4.Англійська мова та хімія

5. Англійська мова та комп’ютерні науки

ФМФ

1.Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ

2.Математика

3.Фізика