Соціальна

2020-01-31T03:38:41+02:00

сироти, особи з їх числа 2360,00 інші отримувачі соціальних стипендій 1180,00