Гуртки наукового спрямування


ВПІ

 1. Реставрація в поліграфії

ІЕЕ

 1. Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації
 2. Геотрон
 3. Екологічний менеджмент природоохоронної діяльності у сфері енергетики та гірництва
 4. Екомайнінг
 5. Електромеханічні та мехатронні системи
 6. Потенціал
 7. Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів в будівлях

ІМЗ

 1. Нанотехнології у фізичному матеріалознавстві
 2. Високоенергетичні, імпульсні та іонно-плазмові методи обробки матеріалів

ІПСА

 1. Алгебра та аналіз

ІТС

 1. Дослідники безпроводових технологій стандартів ІЕЕЕ 802.11
 2. Управління мережами SDN/NVF

ІХФ

 1. Інженерне програмування та розрахунки
 2. Інноваційні технології переробки рослинних полімерів
 3. Сучасні технології очищення води та водопідготовки
 4. Технічних та програмних засобів автоматизації
 5. Інноваційне обладнання хімічної інженерії

ММІ

 1. Історія вітчизняної та світової механіки
 2. МаМоНТ
 3. Системи автоматизації
 4. Експериментальні дослідження нових матеріалів та біомеханічних систем
 5. Комп’ютерні технології та інформаційні засоби інженерних підходів до розв’язання задач механіки

ПБФ

 1. Медінприлад
 2. Техніка зображення

ТЕФ

 1. Data Science

ФЕА

 1. Напівпроводникові пристрої в електротехнічних системах
 2. Теоретична і загальна електротехніка
 3. Теорія і практика з теоретичних основ електротехніки

ФЕЛ

 1. Medical Acoustics
 2. Школа-студія кіно
 3. НВЧ мікроелектроніка

ФІОТ

 1. SmartNet
 2. Дослідження компонентів робото-технічних систем

ФЛ

 1. Іноземна мова у навчанні й викладанні
 2. Лінгвістичні гендерні дослідження
 3. English for Science

ФММ

 1. Data Science та моделювання економіки
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 3. Логістичний менеджмент
 4. Економіка високотехнологічних підприємств
 5. Глобальний контекст промислового розвитку
 6. Розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації
 7. Економічний вимір сталого розвитку
 8. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємницької діяльності
 9. Економіка: теорія та практика
 10. Соціально-економічний розвиток у пост-тоталітарних країнах
 11. Формування і розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0.
 12. Цифрові технології у маркетинговій діяльності
 13. Маркетингова аналітика
 14. Проблеми теорії, методології та практики маркетингу в умовах індустрії 4.0
 15. Теоретичні засади прийняття рішень в економіці та управлінні

ФМФ

 1. Додаткові розділи математичного аналізу
 2. Нестандартні та олімпіадні задачі алгебри та аналізу
 3. Нестандартні та олімпіадні задачі аналізу та теорії ймовірностей

ФПМ

 1. Data Scientist

ФСП

 1. Клуб шанувальників історії
 2. Право в епоху цифровізації
 3. Трудове право та право соціального забезпечення
 4. Творча лабораторія законодавства
 5. Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей
 6. Земельного та екологічного права
 7. Клуб глобальної соціології та політології

ФТІ

 1. Актуальні питання технічної інформаційної безпеки, інформаційного протиборства та кібербезпеки
 2. Олімпіадне програмування

ХТФ

 1. АртКераміка та скло
 2. Купфернікель
 3. Наноматеріали та Нанотехнологія
 4. Нанохімія
 5. Сучасні композиційні матеріали
 6. Фізична та колоїдна хімія функціональних матеріалів
 7. Хімія – шлях у майбутнє
 8. Хімія в дії
 9. Хімія від теорії до практики
 10. Гармонія води
 11. Research Club
 12. Прикладні аспекти сучасного органічного синтезу
 13. Дослідження властивостей похідних діамандоїдів як перспективних прекурсорів у наноелектроніці