Додаткові освітні послуги це не лише додаткове або повторне вивчення дисциплін, а й можливість перенести заборгованості для вивчення і здачі не протягом тижня по закінченню екзаменів, а протягом певного часу в наступному семестр.

ПИСАТИ ЗАЯВИ МОЖНА І ПОТРІБНО УЖЕ ЗАРАЗ! ОФОРМЛЕННЯ ВСІХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНО ЗАВЕРШИТИ НЕ ПІЗНІШЕ 16.01.2022 (до початку ліквідації академічної заборгованості 17.01)!

 

Умови перенесення терміну ліквідації заборгованостей

Отримати можливість ліквідувати заборгованості більш тривалий час, ніж тиждень по завершення сесії, можливо до початку ліквідації академічної заборгованості (тобто по 16.01.2022 включно, 17.01 буде уже пізно). Для цього потрібно:

 • написати заяву (на повторне вивчення окремих складових дисципліни),
 • отримати на заяві погодження викладача / викладачів, які ведуть дисципліну,
 • отримати на заяві погодження зав.кафедрою, де ви навчаєтесь, та зав.кафедрою, яка читає дисципліну,
 • у випадку позитивних віз, надати заяву до деканату факультету / інституту, де ви навчаєтесь,
 • оформити всі документи, що супроводжують додаткові освітні послуги, зокрема договір,
 • здійснити оплату додаткових освітніх послуг,
 • здійснити ліквідацію заборгованості у терміни, встановлені викладачем і деканатом.

УВАГА! Без згоди викладачів і кафедр надання послуги неможливе!

 

Умови повторного вивчення дисциплін

Якщо ви не отримали допуск до семестрового контролю з дисципліни і розумієте, що шансів його отримати немає через великий обсяг поточних боргів, дізнайтесь вже зараз на кафедрі чи можна ці дисципліни вивчати повторно. Якщо так, то вже зараз потрібно:

 • заяву (на повторне вивчення дисципліни в повному обсязі);
 • отримати на заяві погодження викладача / викладачів, які ведуть дисципліну;
 • отримати на заяві погодження зав.кафедрою, де ви навчаєтесь, та зав.кафедрою, яка читає дисципліну;
 • у випадку позитивних віз, надати заяву до деканату факультету / інституту, де ви навчаєтесь;
 • оформити всі документи, що супроводжують додаткові освітні послуги, зокрема договір;
 • здійснити оплату послуг та вивчення дисципліни у терміни, вказані в договорі.

 

Вимоги

Повторне вивчення відноситься до додаткових послуг, а відповідно є платним. Додаткові умови для надання послуги:

 • не більше як для двох дисциплін в семестрі;
 • ці дисципліни не є частиною курсу, який продовжується;
 • ці дисципліни не відносяться до базових (уточнюйте на кафедрі), тобто на них не грунтуються інші дисципліни наступного семестру.

Зауважте! Якщо дисципліна двосеместрова, то перенесення її на наступний семестр неможливе! Наприклад, якщо ви бажаєте перенести Фізика-1 на наступний семестр, але наступного семестру уже починається вивчення Фізика-2 для вашої групи, то таке перенесення заборонено!

 

Заяви

Відповідно до «Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського» встановлюються окремі форми заяв для кожного типу освітніх послуг:

 • для повного повторного вивчення дисципліни в наступному семестрі чи через семестр індивідуально чи в складі групи молодшого курсу (Додаток 3)
 • для часткового вивчення дисципліни (здача поточних боргів, отримання допуску, складання заліку/екзамену)  (Додаток 4)

Для обох заяв потрібно:

 • Згода викладача/викладачів щодо надання додаткових освітніх послуг – на заяві в довільній формі.
 • Рішення завідувачів кафедрами щодо можливості надання додаткових освітніх послуг – вноситься у відповідні поля заяви.

Згода викладачів та рішення кафедр отримуються:

 • ОЧНО (в умовах звичайного режиму роботи університету — студентом особисто з проставленням оригінальних віз та підписів відповідними особами);
 • ОНЛАЙН (в умовах реалізації дистанційного навчання — з використанням засобів електронного зв’язку).

У випадку індивідуальної роботи зі студентом враховуються всі години, які викладач відпрацьовує зі студентом. Спосіб оплати роботи викладача вирішує бухгалтерія і декан/директор (погодинка, надбавка, виплата у формі премій).

 

Більше