ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Ви можете знайти договір за назвою, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+F

Г

Громадська організація Спілка випускників філософського факультету Філософія та культура
ГО Асоціація журналістів, видавців і мовців Новомедіа
ГО Інститут громацьких стратегій
ГО Соціал Буст
ГО  Київ ІТ Кластер
ГО Всеукраїнське об’єднання старост
ГС Асоціація сонячної енергетики України
ГО Київ XXI
ГО Українська фундація Талантів
ГО Асоціація Ноосфера
ГО Центр українсько-європейського наукового співробітництва
ГО ФЕДЕРАЦІЯ КІБЕРСПОРТУ УКРАЇНИ
Головна астрономічна обсерваторія НАН
ГО Освітня фундація продуктового ІТ\
ГС Український аерокосмічний кластер
ГО Громадський Хаб
ГО ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ТА ВИПУСКНИКІВ ІЕЕ
ГО Дівчата
ГО ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ГС Всеукраїнське об’єднання надавачів соціальних та реабілітаційних послуг
ГО Центр прикладних економічних досліджень Смарт
ГО Лабораторія юридичного дизайну
ГО Прогресильні
ГО Спільнота активної молоді – САМ
ГО Українська Медична Місія, ТОВ Медична клініка Столиця
ГС Ей Ай Хаус
Громадська спілка Український кластерний альянс

Д

Державна податкова служба України
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
ДЗ ДЕА
ДП Ітон Електрик
ДП Антонов
ДП Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки
ДП Інформаційні судові системи
ДП НАЕК ЕНЕРГОАТОМ
ДП НАЕК Енергоатом ВП Рівенська АЕС
ДП НАЕК Енергоатом ВП Хмельницька АЕС
ДП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С.Балицького
ДП НДІ Оріон
ДП Укрхімтрансаміак
ДП  Український науковий центр розвитку інформаційних технологій
ДП Укрметртестстандарт
ДП Фільман ГМБХ
ДТЕК Київські електромережі
ДТЕК Київські регіональні електромережі
ДУ ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН
ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАНУ
ДУО Політехмед
ДП Дирекція по будівництву об’єктів
ДП Тест
ДУ ІГНС НАНУ
ДУ Інститут дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки
ДУ Інститут всесвітньої історії НАНУ
ДП Абпланап Україна
ДУ Національний антарктичний науковий центр
ДВНЗ Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана
Державний науково-дослідним інститут будівельних конструкцій
Державний центр кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
ДП ГАЛЬВАНОТЕХНІКА ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РАДАР
ДП ШЗ Імпульс
ДП Мелексіс-Україна
ДП ГЕРЦ УКРАЇНА
ДНУ Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини ДУС
ДУІТ
ДЛ Рейтинг Лаб
ДУ ІЯМПД НАМН України
ДП Фесто
ДЗВО Університет менеджменту освіти
ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМНУ
ДУ Інститут серця Міністерства охорони здоров’я
ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України
ДУ Український центр культурних досліджень
ДУ ПАГ
ДУ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ІМ. АКАД. М.Д.СТРАЖЕСКА НАМН УКРАЇНИ
Дочірне підприємство 171 Чернігівський ремонтний завод
Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації
Державний університет Житомирська політехніка
Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська атомна електростанція
Державне підприємство Інформаційно обчислювальний центр міністерства соціальної політики України
Державне підриємство Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів

З
І

ІВЕ НАН України
ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАНУ
ІНДАР
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса
Інститут гідромеханіки НАНУ
Інститут електродинаміки НАНУ
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Інститут математики НАНУ
Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ
Інститут проблем безпеки електростанцій НАНУ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України
Інститут фізики НАН
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ
Інститут ядерних досліджень НАН
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського
Інститут українознавства НАНУ
Інститут космічних досліджень НАНУ
Інститут технічної теплофізики НАН України
Інститут газу НАН України
Інститут загальної енергетики НАНУ
Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ
Інститут хімії поверхонь ім. Чуйка НАНУ
Інститут проблем виховання НАПНУ
Інститут відновлювальної енергетики НАНУ
Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича
Інститут проблем реєстрації інформації
Інститут соціології НАНУ
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ
Інститут геологічних наук НАНУ
Інститут загальної енергетики НАНУ
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ
Інститут металофізики ім. Курдюмова
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору (ІТГІП НАНУ)
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут прикладної фізики НАНУ
ІНТЕР-ІСМ
Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
ІКБГІ НАНУ
Інститут магнетизму НАНУ
ІБКХ ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ
Інститут програмних систем НАНУ
Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка
Інститут раку
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ім. О.В. ПАЛЛАДІНА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІП ЕОС УКРАЇНА

К

Київська обласна клінічна лікарня
Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
Київський міський онкологічний центр
Київський міський центр соціальних служб
Київський науково-дослідний інститут гідроприладів
КНП Северодонецька міська багатопрофільна лікарня
КНУКІМ
КП Київкінофільм
КП  Київський метрополітен
КНУБА
ДП Кюне і Нагель
КУ КМДА Київський молодіжний центр
КМІГОР ЦРЕЧВ
КП СПБ Арсенал
Корпорація Таско
Київськй завод ПТО
КП Київтеплоенерго
Київгума
КНУ ім. Тараса Шевченка
Київський університет ім. Бориса Грінченка
КДАДПМД ім. М. Бойчука
Київський національний університет технологій і дизайну
Київський картонно-паперовий комбінат
Комунальне некомерційне підприємство Черкаська районна лікарня с. Мошни Мошнівської сільської ради
Криворізький національний університет
Класичний фаховий коледж СумДУ
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький льотний коледж

Н

Національна комісія зі стандартів державної мови
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського Харківський авіаційний інститут
Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені О.М.Макарова
НДІ Інтелектуальної власності
Національний університет імені Івана Франка
НВФ_Діагностичні_прилади
Національний банк України
НВВФ ТОВ Геотехнологія
НЕНЦ
НДЦ ІПР НАН України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського НАМН України
Науковий центр точного машинобудування
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ МОЗ України
Національний Авіаційний Університет
Національний університет Чернігівська політехніка
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Національна соціальна сервісна служба України

П

ПАТ Могилів-Подільський машинобудівний завод
ПАТ РІВНЕАЗОТ
ПАТ ФАКЕЛ
ПАТ  АВІАКОС
ПАТ  Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів
ПрАТ Завод будівельних виробів – 1
ПрАТ Термінал – М
ПП Прінстонські лабораторії біомолекулярних досліджень
ПП Содіком-Дніпро
ПрайсуотерхаусКуперс
ПрАТ НВО Київський завод автоматики
ПАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА ДАРНИЦЯ»
ПраТ НВО Червона хвиля
Приватний заклад вищої освіти Київський міжнародний університет
Приватне підприємство Фастів-Інтерм
Патентний повірений України Бенатов Д.
Правобережний київський міський центр з надання правової допомоги
ПП Бухгалтерський дім
ПП Центр науково-прикладних навчальних технологій МАЛЕС
ПрАТ Київстар
ПрАТ Новокраматорський машинобудівний завод
ПрАТ Рубіжанський картонно-тарний комбінат
ПрАТ Вентиляційні системи
ПрАТ Миронівська птахофабрика
ПрАТ СКФ України
ПрАТ Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПрАТ Вайдманн-МПФ
ПТК ТОВ АГРОМАТ
ПП Штайнер-Україна
ПП Агенство Індустріального Маркетингу
ПП Сучасні оптичні технології
ПрАТ СКІФ
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Політехнічнй ліцей
Прогрестех Україна

Т

Торгова марка Bonjour Francais

ТОВ СОФТЕНЖІ Україна
ТОВ Ай Ен Сі Ейч Київ
ТОВ Акустік Груп Україна
ТОВ АЛТ Україна ЛТД
ТОВ Віктор-ВВВ
ТОВ Карола
ТОВ АТЕМ ГРУП
ТОВ Рібас Хотелс Груп
ТОВ Сакура-ПРО
ТОВ БЦЗ ТРІБО
ТОВ Вейво Юкрейн Мобайл Комунікейшен
ТОВ Виробничо-комерційне підприємство СТ-ДРУК
ТОВ ДОЛЯ І КО. ЛТД
ТОВ Інтер-Контакт-Пріор
ТОВ ВП Смарт-карти Україна
ТОВ Будкомсервіс
ТОВ БВІ-принт
ТОВ Голдберрі
ТОВ фірма Новофарм-Біосинтез
ТОВ Грінекс Еко
ТОВ ДЕВ ЕДЬЮКЕЙШН
ТОВ Алвісс
ТОВ Кернел-Трейд
ТОВ ДЕПС СОЛЮШЕНЗ
ТОВ Центр освіти Оптіма
ТОВ ДФМ Віртуал Сервіс
ТОВ АФ Прайсвотерхаускуперс (Аудит)
ТОВ Елватех
ТОВ АПТТ-Трейдинг ДТД
ТОВ Будфорс
ТОВ ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА
ТОВ БСТІ СТАНДАРТ.Т
ТОВ Бюро Іріс
ТОВ І.С.М.Холдинг
ТОВ ГлобалЛоджик
ТОВ Експертний центр БЛС
ТОВ ІННОВЕЙШНЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛАБ УКРАЇНА
ТОВ Енерсіс-Україна
ТОВ Єврохім Сервіс
ТОВ Інститут підтримки експлуатації АЕС
ТОВ Хімлаборреактив
ТОВ Боровик і Партнери
ТОВ МІЛКІЛЕНД-УКРАЇНА
ТОВ БАКОТЕК ЛТД
ТОВ Квалітек
ТОВ Київметропроект
ТОВ ІВІК ФОРМУЛА ВОДИ
ТОВ Аргус-Сервіс
ТОВ КІНД ІНТЕРСЛУХ КИЇВ
ТОВ Компанія ДУО
ТОВ Каламар
ТОВ НМЦ Медінтех
ТОВ КУРС-ОРБІТАЛ
ТОВ КПМГ
ТОВ Леодок
ТОВ МАГ АУДІО
ТОВ Леверекс Інтернешнл Україна
ТОВ МДДК
ТОВ Ландтех
ТОВ ВЕЛ
ТОВ ГРАНД ОВЕРОН
ТОВ Науково-виробниче підприєство УКРОРГСИНТЕЗ
ТОВ АВМЕП
ТОВ Експерт Косметик
ТОВ НВО ТЕЛЕОПТИКА
ТОВ НВЦ Інфозахист
ТОВ НОКС ФІШЕС
ТОВ Новітні системи автоматизації
ТОВ Ренесас Дизайн
ТОВ НЕТКРЕКЕР
ТОВ Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна
ТОВ КБ ГРІН ГІДРОЕНЕРГО
ТОВ ОПТИМУМ ІНЖИНІРИНГ
ТОВ ВЕКТОРТУЛ
ТОВ ВД СофтПрес
ТОВ Інститут розробки інформаційних систем
ТОВ Постачрадіокомплект
ТОВ Акон-Груп
ТОВ КБ Логіка
ТОВ АЛОЙ КОНСАЛТИНГ
ТОВ Сквод Україна
ТОВ Новатор
ТОВ Ромір-Україна
ТОВ РТРІ – Рітейл Трекінг Рісеч Інтернешнл
ТОВ Самсунг Електронікс Україна Компані
ТОВ КБ Енерджі
ТОВ ЄБМ-ПАПСТ УКРАЇНА
ТОВ СЕА Електронікс Україна
ТОВ СІ ПІ Ай
ТОВ Торгтехніка КПК
ТОВ СІД Україна
ТОВ СІКАМ Україна
ТОВ Сіклум
ТОВ Сілего Технолоджі
ТОВ ПлазмаТек
ТОВ Файдаль
ТОВ Лайт ІТ КЕП
ТОВ СП Укрінтерм
ТОВ Спеціальне проектно-конструкторське та технологічне бюро Енергомашпроект
ТОВ УКРМЕДСЕРТ
ТОВ Спорт-Девелопмент
ТОВ ВДП Аквахім
ТОВ Новації
ТОВ Тейлор Нельсон Софрез Україна
ТОВ Експортіс
ТОВ Люксофт-Україна
ТОВ ІНТЕРБУДКОМПЛЕКС
ТОВ ТРАНСЛАТЕЛ
ТОВ ТС Експертиза
ТОВ Палтех
ТОВ УІТ (SoftServe)
ТОВ Украіна Інформ
ТОВ Українська маркетингова група
ТОВ УЛЬТРАКОН-СЕРВІС
ТОВ Фармекс Груп
ТОВ С.І.Т
ТОВ ФОЗЗІ ФУД
ТОВ Фонет
ТОВ ТІ-СПАРК
ТОВ ХЕЛІОС ЦЕНТР
ТОВ АВК Скаетон
ТОВ Ветело
ТОВ Укрком
ТОВ Хуавей Україна
ТОВ ЦСР Аврора
ТОВ Центр освіти Оптіма
ТОВ Центр системних інтеграцій
ТОВ ЦОР Майстерня руху
ТОВ Шнейдер Електрік Україна
ТОВ  3ШЕЙП УКРАЇНА
ТОВ  Smart business
ТОВ АЛЬПЕН ФАРМА
ТОВ АРТ-ЕКСПРЕС УКРАЇНА
ТОВ  Айдіал Прінт
ТОВ  Аквафлекс-плюс
ТОВ ВОЛОДИМИРСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ
ТОВ КВП Синергія
ТОВ  БВІ-Прінт
ТОВ  Без обмежень
ТОВ  Бетон Комплекс
ТОВ КУКА Україна
ТОВ  ВІТ Мануфактура
ТОВ Група Рейтинг
ТОВ  ГЕОФІП
ТОВ  ГІДРАВЛІК ЛАЙН
ТОВ НФ
ТОВ  ДЖИКС
ТОВ АЕС КОМПАНІ
ТОВ  ЕКО
ТОВ АСАНАРА
ТОВ  ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ
ТОВ КСМ ЛУБРИКАНТС
ТОВ Експертус ТЕК
ТОВ  І ЕЙ СОЛЮШНЗ
ТОВ  ІБМ Україна
ТОВ  Івента-Сервіс
ТОВ  Інженерний центр  Адміс
ТОВ Енергетичний бізнес
ТОВ  Інтермедіка-Україна
ТОВ УМБК
ТОВ  ІПП-Центр
ТОВ Епіцентр К
ТОВ Ковальська Сировина
ТОВ КБ Аерокоптер
ТОВ  КіберБіонік Систематікс
ТОВ Самсунг РнД Інститут Україна
ТОВ Спарроу Авіа
ТОВ  М.М.Д. Смарт Україна
ТОВ  Макрос
ТОВ МЛП Ко
ТОВ  Медіа Простір ЛТД
ТОВ  Моноліт-КСМ
ТОВ Радіовимірювач
ТОВ ОППОЗИТ
ТОВ Фармак
ТОВ  НМЦ Мединтех
ТОВ  НТЦ  Монтажспецтехніка
ТОВ  ОПІНОВ8 УКРАЇНА
ТОВ АЛЮПРО ГРУП
ТОВ  Пластік Джем
ТОВ  Платформа плант
ТОВ Науково-виробнича група СІНЕКОТЕХ
ТОВ ОКТАВІС ІНЖИНІРІНГ
ТОВ Проджектор
ТОВ Октава капітал
ТОВ Імпрув Медикел
ТОВ  Салютіс Прінт
ТОВ ПО МОНОЛІТ
ТОВ Верамед Україна
ТОВ СпецАеро
ТОВ Транслател
ТОВ ГК Автострада
ТОВ ТЦ Гудвіл-Україна
ТОВ  Хеліос Центр
ТОВ ГАРАНТІЯ
ТОВ  ХОЛДИНГ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ТОВ МДДК
ТОВ Друк як мистецтво
ТОВ  Чернігівська генеруюча компанія
ТОВ Парашар Індастріз
ТОВ  Юнік Прінт
ТОВ Реабіліті
ТОВ   Перша Українська Сувенірна Компанія
ТОВ Ікспанд
ТОВ КМ Дісті
ТОВ Компанія А1
ТОВ АЛЬФА-ПЛАСТ
ТОВ Національний експертний центр
ТОВ НВП СВЛ
ТОВ Сітіус ПРО

ТОВ Апостера ЮА
ТОВ АБРИС-КОМ
ТОВ БІГ-СІТІ ЮА
ТОВ ІНТЕЛА-ЮКРЕЙН
ТОВ ІССП Сервіс
ТОВ Палп Мілл Прінт
ТОВ ГЕС ГРУП
ТОВ Гіротех
ТОВ Київські енергетичні послуги
ТОВ Костал
ТОВ Основа-Солсиф
ТОВ ПБК Укрспецбуд
ТОВ СОЛАР ФЕМІЛІ
ТОВ Спекл
ТОВ СКБ Вектор В
ТОВ Вентконтрол
ТОВ Світ шкіри
ТОВ ГОУ Інтелектуал Солюшинс
ТОВ Житомирський картонний комбінат
ТОВ Луцька картонно-паперова фабрика
ТОВ Понінківська картонно-паперова фабрика
ТОВ Рівнестандарт
ТОВ Трипільський пакувальний комбінат
ТОВ ЕПАМ СИСТЕМЗ
ТОВ Ерафлайм
ТОВ Ксенко авто продакшн
ТОВ Мокко
ТОВ Оукенхьорст
ТОВ Рецептор
ТОВ ТД МВ Золоті ворота
ТОВ Компанія Полігон
ТОВ ЮНІБІЛД
ТОВ ТРАНС-МАРКЕТ
ТОВ Чиста Вода
ThingsBoard Inc
Transvalor S.A.
ТОВ Агро-Технік
ТОВ Атмосфера Дистрибуція
ТОВ ВІТРОТЕСТ БІОРЕАГЕНТ
ТОВ ГРІД ДІНАМІКС
ТОВ Електротехнічний сервіс ЕТАЛОН
ТОВ ЕНЕРГО-ІНВЕНТ
ТОВ Магнітприлад
ТОВ МІДДЛВЕР ЄВРОПА
ТОВ МЦ Баухемі
ТОВ ОЛГА-ТОРГ
ТОВ Сігма Софтвеа
ТОВ СОЛАРТЕК ПРО
ТОВ Телерадіокомпанія А.С.С.
ТОВ Телерадіокомпанія Станція
ТОВ Телерадіокомпанія ХАТА
ТОВ ТОРГТЕХНІКА КПК
ТОВ ЛП Україна
ТОВ Хандрекс мобіліті КЕП
ТОВ Інновер Україна КЕП
ТОВ Група компаній Вітагро
ТОВ ІНМАТЕХ
ТОВ Н.Н.Н.
ТОВ НДІ РС Квант-радіолокація
ТОВ Про-Консалтінг
ТОВ СБСБ (Стратеджик Бізнес Солушенз Бутік)
ТОВ ІТЦ ТЕХНОПОЛІС
ТОВ АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ
ТОВ Юрія_фарм
ТВК Вектор-ВС
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ю

НАЗАД