Заяви (та зразки заповнення) щодо навчання на час ВОЄННОГО СТАНУ:
Заява про надання індивідуального графіку навчання (окремо по кожній дисципліні)
Заява про надання індивідуального графіку навчання (всі дисципліни разом)

Заяви про академічні довідки:
+ Заява про виготовлення академічної довідки PhD
+ Заява про виготовлення академічної довідки відрахованому студенту
+ Заява про виготовлення академічної довідки для участі у програмах
+ Заява про виготовлення академічної довідки для чинних студентів
+ Заява про виготовлення дублікату академічної довідки

Заяви про переведення
Заява про преведення з одного факультету на інший
+ Заява про надання дозволу на переведення до іншого ЗВО
Заява про переведення на бюджет
+ Заява про зміну форми навчання

Заяви щодо навчання
+ Заява про відрахування
+ Заява про надання академічної відпустки
+ Заява про повернення на навчання після академічної відпустки
+ Заява про поновлення
+ Заява про перенесення термінів проходження атестації
Заява про поновлення для допуску до повторної атестації

Інші заяви
+ Заява про допуск до занять до надходження особової справи
+ Заява про зміну прізвища та паспортних даних
+ Заява про отримання оригіналів документів з особової справи
+ Заява про отримання електронних копій документів з особової справи (для студентів)
+ Заява про отримання електронних копій документів з особової справи (для відрахованих осіб)

НАЗАД